Sveriges Utbildningsradio

Guider om jiddisch i UR extern

Nationella minoriteter

Programverksamheten på de nationella minoritetsspråken är en central del av Sveriges Utbildningsradios uppdrag. UR sänder både radio- och tv-program på nationella minoritetsspråk och om nationella min...

Uppdaterad: