Sveriges Utbildningsradio

UR Språkplay har lagts ner den 15/12

Uppdaterad

Tjänsten UR Språkplay lades ner den 15/12 2022. 

Efter flyktingvågen 2015 såg vi en möjlighet att hjälpa nyanlända att både kunna lära sig det svenska språket via vårt utbud för att så småningom kunna ta del av allt innehåll i UR:s katalog på UR Play

Användningen ökade efter UR:s utvecklingsinsatser i tjänsten och vi fick positiv respons av användarna. Vi är stolta över den tid vi kunnat erbjuda den här tjänsten, men vi bedömer att det är rätt tid att avsluta den här satsningen nu, eftersom användningen inte är tillräckligt hög, och kvalitetskraven på den här typen av tjänster har ökat.

Nedläggningen frigör resurser för att fokusera på att samla och tydliggöra alla våra befintliga och kommande språk-versioneringar av våra program, vilka också ofta används i språkutbildande syften – och förbättra UR Play för att huvudtjänsten ska bli ännu bättre för alla användare.

Relaterat
Hitta program