Sveriges Utbildningsradio

UR:s sida för föräldrar

Uppdaterad

Är du förälder eller vårdnadshavare till ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? På den här sajten kan du få tips för att förebygga och hantera utbrott, stötta ditt barn i sociala relationer, skapa struktur och hantera rutiner och annat som kan underlätta vardagen för dig och ditt barn.

På sajten finns också material riktat till dig som möter barn med en NPF-diagnos i ditt yrke. Tips och inspiration för föräldrar

Guide taggad med: föräldrar