Sveriges Utbildningsradio

UR Play, genomskåda

Uppdaterad

Genomskåda
-fem sätt att greppa din omvärld
Att granska, fråga, analysera, skapa och samtala räcker långt för att ta del av din samtid. Här är ett urval av program som hjälper dig att bättre greppa din omvärld: UR Play MIK-Medie och informationskunnighet
Se gärna också vår förklaring på 2 min till begreppet genomskåda:
Genomskåda så funkar det 

Guide taggad med: faktagranska källkritik mik