Sveriges Utbildningsradio

Titta på UR Play utomlands

Uppdaterad

En del program som finns på UR Play kan man titta på utomlands, men inte alla. Det beror på vilka rättigheter som UR har till programmen. När det gäller program som UR har producerat självt eller via ett produktionsbolag, beror det främst på de rättigheter som tillhör medverkande upphovspersoner eller material som ingår i programmen. Färdiga program som UR köper in, köps vanligtvis för visning i vissa territorier och eftersom UR är ett svenskt public servicebolag är vårt uppdrag att tillgodose i första hand svenska tittare och lyssnare. warning Created with Sketch.