Sveriges Utbildningsradio

Tänk till - två generationer

Uppdaterad


Skiljer sig dagens ungdomars upplevelser från den äldre generationen? Har synen på olika grupper
och frågor i samhället förändrats? I denna serie får vi möta två generationer i samtal om deras egna upplevelser utifrån en gemensam utgångspunkt. Tänk till - två generationer på UR Play

Guide taggad med: allmänbilding Gymnasieskola