Sveriges Utbildningsradio

Syn och teckenspråkstolkning

Uppdaterad

UR har ett särskilt uppdrag för att öka möjligheten för personer med funktionsvariation att ta del av UR:s utbud och att förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten för barn och unga prioriteras. Du kan söka bland våra syn och teckenspråkstolkade program på UR Play