Sveriges Utbildningsradio

Om UR

Uppdaterad

UR är en digital kanal för kunskap och lärande.

  • Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället. 
  • UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser, vilket förutsätter en kontinuerlig bevakning och dialog med utbildningssektorn.
  • Därför producerar UR radio och tv-program för alla åldrar och alla utbildningsstadier, från förskola till högskola, inklusive folkhögskolor och studieförbund.

    Här kan du läsa mer om UR, vårt uppdrag och hur vi arbetar.


Guide taggad med: UR
warning Created with Sketch.