Sveriges Utbildningsradio

Vad är UR?

Uppdaterad

UR är en digital kanal för kunskap och lärande.

  • Sveriges Utbildningsradio, UR är ett oberoende och självständigt public service-bolag som genom kunskap vill bidra till samhället. 
  • UR är en digital kanal för kunskap och lärande med uppgift att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser, vilket förutsätter en kontinuerlig bevakning och dialog med utbildningssektorn.
  • Därför producerar UR radio och tv-program för alla åldrar och alla utbildningsstadier, från förskola till högskola, inklusive folkhögskolor och studieförbund.

    Läs mer på ur.se


Guide taggad med: UR