Sveriges Utbildningsradio

Nationella minoriteter

Uppdaterad

Programverksamheten på de nationella minoritetsspråken är en central del av Sveriges Utbildningsradios uppdrag. UR sänder både radio- och tv-program på nationella minoritetsspråk och om nationella minoriteternas historia och kultur. Dessa program har en utbildande ambition och utgår från de utbildnings- och språkbehov som finns. Du kan se program på alla nationella minoritetsspråk på UR Play