Sveriges Utbildningsradio

Anslutna lärosäten till UR Access för högskolor och universitet

Uppdaterad
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköping university
 • Linneuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Sophiahemmet högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet