Sveriges Utbildningsradio

Låt dina elever skriva historia

Uppdaterad

1942, mitt under andra världskriget samlade UR (då skolradion) och Nordiska museet in tusentals barns berättelser om sin vardag. Nu görs insamlingen igen i den nya digitala satsningen "mitt liv", där UR och Nordiska museet vill väcka barnens historiemedvetenhet och inspirera dem om att berätta om sina liv i dag. Berättelser som kommer att bli värdefulla historiska skildringar för framtida forskare.


Vill du ge elever möjligheten att skriva historia? Så här kan du göra:
1. På UR Play finns tv-serien Jakten på den glömda historien och radioserien Hälsning till framtiden, inspirerade av verkliga livshistorier från Nordiska museets arkiv. Serierna visar att alla är en del av historien och inspirerar barn till att berätta sina egna historier. Båda är gjorda för barn i årskurs 3–6 och kan användas i till exempel SO och svenska.
Börja gärna med att låta eleverna titta eller lyssna på något av avsnitten. 

2. I lärarhandledningen på UR Play finns övningen Min dag. I den får eleverna skildra en vanlig dag i sina liv i kronologisk ordning i text och/eller foto/film, eller genom att rita, göra en serie eller spela in en podd.
Fortsätt med att låta eleverna göra övningen. 

3. Gå in på sajten mittliv.minnen.se och följ instruktionerna där. 

4. Klart. Nu har dina elever skrivit historia!