Sveriges Utbildningsradio

Klimatkompis

Uppdaterad

Klimatkompis är ett pedagogiskt koncept för åk 3 som gör det enkelt och roligt att jobba med hållbar utveckling och de globala målen i och utanför klassrummet. Klassen utmanas att lösa uppdrag av programledare Farah Abadi. Hur långt kan vi nå om alla i klasser i årskurs 3 återvinner, samlar in och förändrar användning av plast i vardagen? Läs mer om klimatkompisoch se hur långt vi kan nå tillsammans!
Klimatkompis på UR Play

Guide taggad med: Grundskola F-3 premiär