Sveriges Utbildningsradio

Kan skolor utomlands köpa kopior av program?

Uppdaterad

Svenska skolor, såväl i Sverige som i andra länder, kan i vissa fall köpa kopior av UR:s program och serier. Se kan jag köpa en kopia av ett program eller en serie? UR kan dock inte sälja kopior av program och serier till skolor i andra länder som inte är svenska skolor. Detta beror på att de rättigheter vi har till programmen och serierna generellt inte omfattar detta. UR:s uppdrag är att tillgodose i första hand svenska tittare och lyssnare, och därför är det rättigheter för den publiken som våra medel används till.

Guide taggad med: utomlands