Sveriges Utbildningsradio

Idrottens himmel och helvete

Uppdaterad

Succéserien är tillbaka med en tredje säsong!
Även säsong 1 och 2 av serien finns nu publicerade på UR Play.

Idrottsrörelsen har över tre miljoner medlemmar. Hur vi leder och fostrar barn och unga inom den spelar roll för vårt samhälle. Serien granskar och belyser problematik som både de som idrottar och de som leder idrott ställs inför. Hur hanterar man ätstörningar? Kriminalitet? Hur gör man med depression, jämställdhet - och barnkonventionen, som nu är svensk lag? Till serien finns också korta videos - Pratstartare idrott -  med lärarhandledning
som är tänkta att användas som underlag för diskussioner.
Idrottens himmel och helvete säsong 3
Pratstartare om idrott 

Guide taggad med: premiär idrott