Sveriges Utbildningsradio

Djur som förändrar världen

Uppdaterad

Lär dig mer om tolv olika djur - från den lilla myran till den gigantiska valen. Vilken roll har djuren i näringskedjan och ekosystemet? Hur påverkar de och hur blir de i sin tur påverkade av klimatförändringar och växthuseffekten? Och vad får det för konsekvenser för framtiden? Om hållbar utveckling för mellanstadiet. Djur som förändrar världen på UR Play

Guide taggad med: miljö premiär hållbar utveckling