Sveriges Utbildningsradio

Det här är svenskt teckenspråk

Uppdaterad


Hur har det svenska teckenspråket förändrats från förr till nu? Vad influeras det svenska teckenspråket av idag? Vad skiljer det svenska teckenspråket från andra teckenspråk? Vad är vårdat svenskt teckenspråk? Programledaren, Magnus Ryttervik, träffar såväl teckenspråksforskare och experter som äldre och unga teckenspråkstalare för att söka svaren.
Det här är svenskt teckenspråk på UR Play