Sveriges Utbildningsradio

Autism kan uträtta stordåd

Uppdaterad

Människor med autism är inte sjuka eller trasiga. De ser bara världen på ett unikt sätt. I den här animerade kortfilmen förklaras pedagogiskt vad autism är, och hur det påverkar dem som har det. Syftet är att ge kunskap och förståelse för hur det är att ha autism (autismspektrumtillstånd, AST). Vilka svårigheter det kan medföra, men också vad som kan vara positivt.
Autism kan uträtta stordåd på UR Play