Sveriges Utbildningsradio

Användarvillkor för inbäddning av UR:s program och tillhörande material.

Uppdaterad

Till vissa program finns möjligheten att bädda in programmet.
Du hittar den tjänsten under valt avsnitt när du klickar på om programmet.

Alla rättigheter kopplade till programmet tillhör UR.
UR kan inte garantera att ett program alltid är tillgängligt med full kvalitet.
Om inbäddning används för andra ändamål än utbildning kan UR se till att funktionen för inbäddning tas bort.

För att få bädda in programmet måste du godkänna villkoren för användning:
Jag accepterar att:

  • Program endast används i utbildning.
  • UR använder cookies för att lagra och analysera information om hur inbäddade program används.

UR samlar in och lagrar information som betraktas som personuppgifter enligt lagen om personuppgifter.